Акта школе

 

 

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2017/2018. годину


Школски програм Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године


Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2016/2017. годину


Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2016/2017. годину


Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2015/2016. годину


Пословник о раду Школског одбораПословник о раду Школског одбора


 Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца


 Правилник о поступку јавне набавке


 Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2015/2016. годину


 Информатор о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин 2015.


 Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2014/2015. годину


 Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2014/2015. годину


 Развојни план школе


 Школски програм Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин


 Статут ОШ "Јован Јовановић Змај" Ковин


 Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2013/2014. годину


 Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2013/2014. годину


 Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2012/2013. годину


 Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2010/2011.годину


 Извештај о остваривању годишњег плана и програма образовно – васпитног рада у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2009/2010. годину


 Извештај о остваривању годишњег плана и програма образовно – васпитног рада у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2008/2009. годину


Кодекс понашања