Акта школе

Годишњи планови рада школе и годишњи извештаји о раду школе

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2018/2019. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2017/2018. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2017/2018. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2016/2017. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2016/2017. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2015/2016. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2015/2016. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2014/2015. годину

Информатор о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин 2015.

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2014/2015. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2013/2014. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2013/2014. годину

Годишњи извештај о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај“ Ковин за школску 2012/2013. годину

Годишњи план рада Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за школску 2010/2011.годину


Школски програм

V Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

IV Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

III Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

II Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Aнекс Школског програма Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Школски програм Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Школски програм Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин за период од школске  до 2013/2014. до 2016/2017. године

 


Пословници

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Наставничког већа

Измене и допуне Пословника о раду Наставничког већа

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Ученичког парламента

 


Правилници

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

Правилник о поступку јавне набавке

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о раду

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о испитима

 


Развојни план школе

Развојни план школе од 2018. до 2022. године

Развојни план школе од 2014. до 2018. године

 


Статут

Статут ОШ "Јован Јовановић Змај" Ковин

Измене и допуне Статута I

Измене и допуне Статута II

 


Остало

Кодекс понашања

Правила понашања

Кућни ред

Списак уџбеника за школску 2018/2019. годину

 


 


Адреса
Трг Жарка Зрењанина 9,
26220 Ковин
Телефон
013/741-052
013/741-300
Е-пошта
zmajkovin@gmail.com
Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ