Јавне набавке

ЈНМВ бр. 2-III/2017

Опис предмета набавке: набавка услуга – организовање екскурзија ученика I-VIII разреда за школску 2017/2018....

Адреса
Трг Жарка Зрењанина 9,
26220 Ковин
Телефон
013/741-052
013/741-300
Е-пошта
zmajkovin@gmail.com