Нацрт општих аката

Предлог Пословникa о раду Наставничког већа 2019.

 

Предлог Пословника о раду Педагошког колегијума 2019.

 

Предлог Пословника о раду Савета родитеља 2019.

 

Предлог Пословника о раду Ученичког парламента 2019.

 

Предлог Пословника о раду Школског одбора 2019.

 

Предлог Правилника о васпитно дисциплинској одговорности ученика 2019.

 

Предлог Правилника о заштити података о личности 2019.

 

Предлог Правилника о организацији и систематизацији послова 2019.

 

Адреса
Трг Жарка Зрењанина 9,
26220 Ковин
Телефон
013/741-052
013/741-300
Е-пошта
zmajkovin@gmail.com
Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ