Штампа

JNMV br.2-I/2014

Opis predmeta nabavke: Nabavka dobara-namirnice za đačku užinu-15000000-hrana, piće, duvan i srodni proizvodi.

Tip dokumenta
Datum objave
Konkursna dokumentacija 30. januar 2014.
Poziv 30. januar 2014.