Штампа

JNMV br. 1-III/2013


Opis predmeta nabavke: Usluga prevoza učenika iz Žarkovca i Krečanske ulice do matične škole u Kovinu u prvom polugodištu školske 2013/2014.godine-60130000-Usluga drumskog putničkog prevoza za posebne namene.

Tip dokumenta
Datum objave
Konkursna dokumentacija 07. avgust 2013.
Poziv za podnošenje ponuda 07. avgust 2013.