Европски дани језика у нашој школи


26. септембар је Европски дан језика и обележава се од 2001. године широм Европе. Савет Европе је 6. децембра 2001. године прогласио 26. септембар за Европски дан језика. То је учињено крајем године, коју су Савет Европе и ЕУ, прогласили Европском годином страних језика, са циљем да се људи широм Европе охрабре да уче стране језике и да се упознају са богатом језичком и културном разноликошћу Европе, које морају бити очуване и неговане. Тиме би се остварио циљ – побољшање комуникације и разумевања међу европским народима.
Европски дан језика се обележава сваке године све масовније и све разноврсније, а све те манифестације наглашавају важност разноврсности језичког знања, наглашава се предност вишејезичности, указује се на неопходност превазилажења језичких препрека, које онемогућују зближавање људи исте друштвене средине. Тежи се побољшању комуникације и разумевања припадника малих и великих, матерњег и нематерњег језика.
Обзиром да  је 26.септембар ове године недеља, наша школа је часове страних језика  језика у нижим и вишим разредима посветила европским језицима у данима који му предходе.Заједно са  Европом обележавамо своју језичку разноликост. То је прилика да још једном са децом поразговарамо о важности учења страних језика, упознамо их са културом и историјом европских земаља и подстакнемо их да се даље интересују за учење језика.Подсетили смо се да двојезичност олакшава учење других језика, изоштрава способност размишљања и промовише контакт са другим људима и њиховим културама. Пробали смо да "зачинимо" причу откривајући занимљиве и чудне особине језика које желимо  да упознамо и изучавамо и том приликом смо „шарали“ школско двориште  са ученицима 3. разреда, а са ученицима 4. разреда смо откривали изјаве љубави на европским језицима. Забавили смо се и уживали са нашим драгим маштовитим ђацима.                
Eврoпa je бoгaтa jeзицимa – пoстojи прeкo 200 eврoпских jeзикa кao и мнoги други jeзици кoje гoвoрe грaђaни пoрeклoм из других зeмaљa. Jeзичкa рaзнoликoст je вaжнa кoмпoнeнтa eврoпских културa и oнa сe мoрa oдржaвaти и нeгoвaти.
Још је стара латинска пословица “Колико језика говориш, толико људи вредиш” (Quot linguas calles, tot homines vales) јасно je говорила о важности познавања страних језика.
Зато ове недеље подсећамо да учење и знање више језика отвара више могућности за друштвени и економски ангажман људи, руши предрасуде и баријере међу људима, што доприноси лепшем и квалитетнијем животу свих грађана.
Идеално би било када би сваки човек уз свој материњи језик познавао барем још два страна језика. Један од њих би требало да буде енглески језик, а други сигурно немачки и њих је данас готово неопходно познавати, невезано за узраст, професију или друштвени статус. Познавање енглеског језика у савременом свету све више постаје потреба, попут употребе универзалног језика. То је језик интернета, језик компјутера, без њега се не могу обављати многи послови. Енглески језик је језик пословних људи, језик комуникације у свету, језик који може скоро свако разумети, а у томе смо се сви заједно сложили.


Најновије вести

Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ