Почетак другог полугодишта


Поштовани родитељи и драга децо, друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године.

У понедељак, 18. јануара 2021. године, у нижим разредима од 8:00 наставу ће имати група А, а од 11.00 група Б.

У вишим разредима у понедељак 18. јануара 2021. године у школу долази група Б, у уторак група А.

Настава ће се организовати према Оперативном плану организације и реализације наставе, а у складу са стручним упутством МПНТР.

Први циклус

Настава се организује по основном моделу тако да ученици долазе сваког дана. Обе групе раде у истом саставу сваке недеље - група А и група Б, при чему се почетак наставе за групу мења сваке недеље. Часови трају 30 минута.

У нашој школи ће одељења бити подељена на следећи начин:

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

Мало Баваниште

1-1А

1-1Б

1-2А

1-2Б

2-1А

2-1Б

2-2А

2-2Б

3-1А

3-1Б

4-1А

4-1Б

4-2А

4-2Б 

КО 1. и 3. разред

КО 2. и 4. разред

Распоред звоњења за прву групу ученика првог циклуса који долазе у школу и који имају 4 часа:

1. час - 8.00 - 8.30

2. час - 8.35 - 9.05

Велики одмор - 15 минута

3. час - 9.20 - 9.50

4. час   9.55 - 10.25

Распоред звоњења за другу групу ученика првог циклуса који долазе у школу и који имају 3 часа:

1. час - 11.00 - 11.30

2. час - 11.35 - 12.05

Велики одмор - 15 минута

3. час - 12. 20 - 12.50

РАСПОРЕД ЧАСОВА  ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕН

Други циклус

Настава се организује по комбинованом моделу.  Одељења која имају више од 15 ученика деле се на две групe.

У нашој школи ће одељења бити подељена на следећи начин:

5. разред

6. разред

7. разред

8. разред

5-1А

5-1Б

5-2А

5-2Б

6-1A

6-1Б

6-2А

6-2Б

7-1

7-2

8-1

8-2

Одељења су подељена на А и Б групу и то:

Група А

Група Б

5-1 А

5-1 Б

5-2 А

5-2 Б

6-1А

6-1Б

6-2 А

6-2Б

7-1

7-2

                               8-1

8-2

Настава се свакодневно остварује са једном групом ученика, према редовном распореду часова који је усклађен са планом наставе и учења за други циклус основног образовања и васпитање.

Ученици ће имати до 6 часова на дневном нивоу по одељењу.

Обе групе раде у истом саставу сваке недеље, при чему је почетак наставе исти за сваку групу. Часови трају 30 минута.

Распоред звоњења:

1. час - 13.30 - 14.00

2. час - 14.05 - 14.35

Велики одмор - 15 минута

3. час - 14. 50 - 15.20

4. час - 15.25 - 15. 55

5. час - 16.00 - 16.30

6. час - 16.35 - 17.05

За свако одељење/групу, биће одређена учионица у којој ће бити реализована настава. Изузетно, ученици ће поједине часове, који захтевају кабинетску наставу, имати у одговарајућем кабинету. То се односи на предмете као што су физика, хемија, информатика. Настава физичког и здравственог васпитања ће бити реализована у фискултурној сали школе или у школском дворишту, уколико временски услови то дозвољавају.

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕН

У прилогу се налазе Препоруке за безбедан рад школе током пандемије (обевештење за ученике и родитеље).

Хвала што поштујете препоруке и упутства !


 Обавештење за родитеље/старатеље: Препоруке за безбедан рад школе током трајања пандемије01dl1

Преузми обавештење


 Обавештење за ученике: Препоруке за безбедан рад школе током трајања пандемије

01dl1

Преузми обавештење


Најновије вести

Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ