Пробни завршни испит - упутство за родитеље/старатеље и ученике


Датуми испита:

 • У петак, 25. марта 2022. године, у 13 часова, полагање пробног теста из математике, 
 • у суботу, 26. марта 2022. године, у 9 часова, полагање пробног теста из српског/матерњег језика,
 • у суботу, 26. марта 2022. године, у 11.30 часова, полагање пробног комбинованог теста из биологије, географије, историје, физике и хемије. 

Решавање тестова траје 120 минута

Дозвољени прибор за ученике:

 • За српски/матерњи језик и комбиновани тест – графитна оловка, гумица и плава хемијска оловка коју добија у школи (не пиши бриши),
 • За математику – графитна оловка, гумица, плава хемијска оловка коју добија у школи (не пиши бриши), троугао, лењир и шестар;
 • Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке. Ученик у школу не доноси плаву хемијску оловку већ само графитну оловку.
 • Сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу (за потребе завршног испита и са залепљеном фотографијом) и налепницом са идентификационим бројем ученика (коју ће одељењски старешина 25. марта залепити сваком ученику);
 • У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
 • У петак и у суботу ученици обавезно треба да дођу у школу пола сата пре почетка теста. Пре него пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит, ученици иду на разговор са одељенским старешином од којег ће добити ђачку књижицу и налепнице; Уколико је ђачка књижица код ученика, ученик је треба понети са собом.
 • Од личних ствари на испит се може унети само вода, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

 Опште напомене

 • Плаву хемијску оловку ће школа обезбедити за сваког ученика. Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању. Такозвана хемијска оловка пиши-бриши има мастило које је нестабилно при загревању, што се дешава приликом скенирања тестова за прегледање, па њихова употреба није дозвољена.
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.
 • Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде.
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит првих 45 минута након почетка теста, као и последњих 15 минута.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика. Пре самог изласка из школе, ученик се јавља одељењском старешини.

 


 КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И
УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
pdfic


Најновије вести

Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ