PROBNI ZAVRŠNI ISPIT - OBAVEŠTENJE


Obaveštenje za roditelje o realizaciji probnog završnog ispita za učenike osmog razreda

-         Probni završni ispit je prilika da se učenici upoznaju sa redosledom koraka, obavezama i pravima u vezi sa završnim ispitom;

-         Na probnom ispitu učenici će imati priliku da na nepoznatim zadacima provere svoje znanje u određenoj oblasti predmeta;

-         Na probnom ispitu učenici će anonimno popunjavati upitnik;

-         Rezultati sa probnog ispita se ne pretvaraju u ocene učenika i ne služe za ocenjivanje učenika;

-         Rezultate probnog ispita nastavnici treba da koriste u planiranju aktivnosti za pripremanje učenika za završni ispit;

-         Učenici će u dva dana raditi tri testa:

- 24.04.2015. – test iz matematike od 12 do 14 časova, nakon čega učenici anonimno popunjavaju upitnik;

- 25.04.2015. – test iz srpskog jezika (od 9 do 11 časova) i kombinovani test od 11.30 do 13.30 časova

                                                                                                                                                                       Direktor škole:
                                                                                                                                                                      
Vesna Jotić

 

Obaveštenje za učenike osmog razreda o polaganju probnog završnog ispita

Probni završni ispit polagaće se:

u petak, 24.04.2015. godine od 12 do 14 časova

– test iz matematike;

u subotu, 25.04.2015. godine

- test iz srpskog jezika od 9 do 11 časova

- kombinovani test od 11.30 do 13.30 časova

U prostoriji u kojoj se polaže probni ispit učenik sedi na mestu sa rednim brojem koje odgovara rednom broju sa zbirnog spiska učenika;

Učenik koji polaže probni ispit mora kod sebe imati overenu đačku knjižicu sa zaleplјenom fotografijom;

Spisak pribora za rad na probnom završnom ispitu:

-za srpski jezik i kombinovani test – grafitna olovka,plava hemijska   olovka i gumica;

-za matematiku – grafitna olovka, plava hemijska olovka, gumica, trougao, lenjir i šestar;

- od ličnih stvari na ispit se može uneti samo voda / osvežavajući napitak, a sve ostale stvari se odlažu na psebno mesto tokom trajanja ispita.

                                                                                                                                                                       Direktor škole:
                                                                                                                                                                      
Vesna Jotić

 


Најновије вести

Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ