IZVEŠTAJ O SPOLJAŠNJEM VREDNOVANJU NAŠE ŠKOLE


Prema zakonskim odredbama, vrednovanje kvaliteta rada vaspitno-obrazovne ustanove predstavlja procenu kvaliteta rada ustanove. Vrednovanje kvaliteta rada vrši se na osnovu Standarda kvaliteta rada ustanove kroz samovrednovanje i spoljašnje (eksterno) vrednovanje kvaliteta rada ustanove.

Samovrednovanje je proces stalnog praćenja, analiziranja i procenjivanja uspešnosti vlastitoga rada i to je proces neophodan za unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada u svim domenima. Kroz spoljašnje vrednovanje se vrši provera kvaliteta rada ustanove, sistemska kontrola i usmeravanje rada škola, informisanje javnosti o stanju u školama.

Spoljašnjim vrednovanjem ocenjuje se kvalitet svih oblasti definisanih standardima kvaliteta. Spoljašnje vrednovanje promoviše ujednačeno merenje, podržava proces kontinuiranog unapređivanja rada škola, usmerava pažnju na stepen i način zadovoljavanje potreba korisnika i uspostavlja dobru komunikaciju sa svim učesnicima u obrazovnom procesu. Spoljašnje vrednovanje vrši Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i vrši se najmanje jednom u pet godina. Ministarstvo imenuje Tim za spoljašnje vrednovanje i određuje Rukovodioca tima. Članovi Tima su prosvetni savetnici i radnici ZVK koji imaju licencu za spoljašnje evaluatore.

Spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada naše škole bilo je 8. maja ove godine o kojem je dostavljen sledeći izveštaj:  

ekst1


Најновије вести

Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ