MALO I O MALOJ MATURI


 

mmOve školske godine iz klupa osnovnih škola Srbije izaći će poslednja genracija učenika koji su je učili po starom Nastavnom programu. Znajući već čitavu uhodanu proceduru, kako programa svih predmeta, tako i prijemnih ispita, mnogi su već počeli sa obnavljanjem gradiva iz matematike i srpskog, odnosno maternjeg jezika. Sadašnji sedmaci još uvek su daleko od te obaveze, ali će se i taj dan brzo primaći, pa je, kako za učenike tako i za njihove roditelje, neizvesnost velika. Kako bilo, do kraja ove školske godine nadležni prosvetni organi moraće da sačine koncept male mature. Ovaj ispit zrelosti imao bi dvojaku ulogu: bio bi dokaz da je učenik završio osnovnu školu i savladao utvrdjene minimume znanja definisanih utvrđenim obrazovnim standardima, a istovremeno bi omogućavao upis u srednju školu.

Mada su rokovi za ovako obiman posao prilično kratki, a sistemskim zakonom određene su samo osnove, konkretnih rešenja još uvek nema jer je posao u začetku. Ipak, iako će se tek za par meseci znati detalji, po nešto je poznato, a to će verovatno najviše interesovati učenike i roditelje. Pre svega, ovaj ispit moraće da polažu svi đaci, bez obzira da li se opredeljuju za dalje školovanje ili ne, bilo trogodišnje ili četvorogodišnje, jer bez njega ne mogu da  steknu sertifikat o završenoj osnovnoj školi. Ispit će polagati i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, u skladu sa njihovim motoričkim i čulnim sposobnostima. Nakon položene male mature, izdavaće se javna isprava o položenom završnom ispitu.

Za ovu, prvu generaciju novog programa koja je još u sedmom razredu, biće to tek malo izmenjen postojeći kvalifikacioni ispit sa, kao i do sada, dva predmeta: srpskim, odnosno maternjim jezikom i matematikom. Međutim, za razliku od dosadašnjih poznatih pitanja, a protekle godine tek izmenjenih brojnih vrednosti i redosledom zadataka, što je omogućavalo laku prohodnost jednostavnim učenjem napamet, sada na testovima učenici neće imati unapred poznate zadatke i pitanja. Naravno, biće poznati tipovi zadataka i pitanja iz matematike i srpskog, odnsono maternjeg jezika, ali samo po oblastima.

Kako bilo, za sada su ovo samo osnovne naznake agende o maloj maturi. Do juna biće pripremljen predlog, a potom i informator iz koga će učenici završnog razreda školske 2010/2011. saznati sve o novinama koje ih očekuju na polaganju male mature. Biće to sasvim dovoljno vremena da se na osnovu tačno, detaljno definisanih pravila i oblasti mogu da pripreme. Kako je tek na pomolu refoma sistema srednjeg obrazovanja, postoji mogućnost da kasnije generacije polažu još neke predmete, ali je to još vremenski veoma daleko i neizvesno.

D. K.


Најновије вести

Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ