Preporuke za suzbijanje širenja virusa NOVOG gripa A (H1N1) u školama


 

UČENICI/RODITELJI

 Radi sprečavanja unosa i širenja ovog oboljenja u školu,  potrebno je da postupate na sledeći način:

Ukoliko imate simtome i znake bolesti* potrebno je da ostanete kod kuće i javite se   telefonom svom lekaru  i  obavestite  učitelja/razrednog starešinu.
Uz savet lekara boravite u kući do prestanka simtoma, odnosno do kraja perioda zaraznosti, i ograničite -izbegavajte kontakte sa drugim osobama.
Uredno uzimajte preporučenu terapiju, u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja odmah se javite svom lekaru.
Obavestite o svojoj bolesti i sve osobe koje su bile u kontaktu sa Vama unutar 7 dana.

Ukoliko ste bili u kontaktu sa osobama obolelim od ove bolesti  pratite svoje zdravstveno stanje  tokom sedam dana od kontakta. U slučaju pojave simptoma ostati kod kuće, javiti se svom lekaru i obavestite učitelja/razrednog starešinu. 

Primenjivati opšte mere prevencije** u sprečavanju i suzbijanju širenja gripa.
*Oboljenje slično gripu(OSG)
je ono kod kojeg postoji iznenadna  pojava  temperature  (iznad 38oC), praćena bolovima u mišićima i zglobovima, suvim kašljem i simptomima od strane gornjih  disajnih puteva.

**Shodno preporukama SZO opšte mere prevencije, kao što su držanje odstojanja od najmanje 1 m od drugih osoba, higijena disajnih puteva (pokrivanje nosa i usta prilikom kašljanja i kijanja papirnatom maramicom koju odmah treba nakon upotrebe baciti, a ruke oprati tekućom vodom i sapunom), higijena ruku i provetravanje prostorija u kojima se boravi, su najefikasnije mere prevencije i suzbijanja gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).  

 


Најновије вести

Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ