Počinje zimski raspust


 

Prvo polugodište ove školske godine je završeno. Učenici odlaze na tronedeljni zasluženi odmor. Kako je već uobičajeno, na tradicionalnom predprazničnom obraćanju medijima Sektora za odnose sa javnošću naše škole direktorka Vesna Jotić sumirala je dosadašnje rezultate.

Postignuti uspeh u redovnoj nastavi je na zavidnom nivou. Osim redivne nastave, značajni su rezultati i u vannastavnim aktivnostima. Za sada su svoje kvalitete više puta dokazivali sportisti, ali je živa aktivnost i u drugim oblastima. Dečja nedelja bila je i ove godine čitava rukovet veselih dešavanja; pomenimo i priredbu a potom i lutkarske predstave nižih razreda za predškolce, obeležavanje značajnih datuma i još mnogo toga zbivalo se u prvom polugodištu. Nakon praznika i zasluženog odmora, nastava će otpočeti 17. januara. Ali, škola neće biti prazna jer se već od 10. okupljaju učenici sa slabijim uspehom na dopunskoj nastavi.


Ovu školsku godinu, kako je istakla direktorka, karakteriše intenzivno stručno usavršavanje nastavnika. U prvom polugodištu bili smo domaćini semniarima iz ovlasti prevencije nasilja i inkluzivnog obrazovanja. Trenutno se intenzivno radi na Projektu pružanja unapredjenih usluga na lokalnom nivou (DILS), koji se finansira iz zajma Svetske banke. Projekat koji realizuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije, u našoj školi „Kvalitetnija škola za sve“, ima za cilj pruženje podrške razvoju učenika iz osetljivih grupa, njihovu demarginalizaciju, integraciju i osnaživanje za uključivanje u život i rad škole. Projekat je prihvaćen i sada slede aktivnosti na njegovoj realizaciji.  

 D.K.


Најновије вести

Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ