MENI

 

ENERGIJA

Za dobijanje energije koriste se prirodna bogatstva kojih je sve manje. Mi smo postali veliki potrošači energije pa tako uništavamo i prirodu.

Nafta je glavni izvor energije. Pošto će za 30-40 godina sve količine nafte biti iscrpljene, potrebno je pronaći nove i bolje načine za dobijanje energije. Rešenje leži u obnovljivim izvorima energije.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Energija sunca se mora maksimalno iskoristiti.
Ukoliko bi na svakoj zgradi postojale solarne (fotonaponske) ćelije koje sunčevu energiju pretvaraju u električnu, tada bi svaka zgrada mogla da proizvodi energiju.

PRIMENA SOLARNIH ĆELIJA

Energija talasa, plime i oseke se, pomoću posebnih turbina, može se iskoristiti za stvaranje električne energije. Gradovi koji se nalaze u blizini mora mogu se snabdevati energijom dobijenom na ovaj način.

Slama, kukuruzovina, stabljike suncokreta, koštice višanja i kore od jabuka, životinjski izmet, industrijski otpad i još mnogi materijali mogu se iskoristiti za dobijanje biomase. Od biomase mogu se proizvesti biogas i biodizel - goriva koja predstavljaju idealnu zamenu za naftu, samo bez štetnog uticaja po okolinu.

Upotreba vetrenjača za proizvodnju električnu energiju


PPAMETNI DOMOVI

U gradovima budućnosti postojaće “pametne” zgrade i kuće koje će u saradnji sa “pametnim” uređajima ne samo olakšati svakodnevni život već i doprineti uštedi energije.
Kuća će biti isprogramirana tako sama gasi svetla, klima uređaj i druge uređaje kada nikog nema kod kuće.

Siemens Create the Future
Gradovi budućnosti
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj " Kovin