Пробни завршни испит - упутство за родитеље/старатеље и ученике


Датуми испита:

 • у петак, 9. априла 2021. године, у 13 часова, полагање пробног теста из математике, 
 • у суботу, 10. априла 2021. године, у 9 часова, полагање пробног теста из српског/матерњег језика,
 • у суботу, 10. априла 2021. године, у 11.30 часова, полагање пробног комбинованог теста из биологије, географије, историје, физике и хемије. 

Решавање тестова траје 120 минута

Дозвољени прибор за ученике:

 • ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна оловка, гумица и плава хемијска оловка коју добија у школи (не пиши бриши),
 • ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, гумица, плава хемијска оловка коју добија у школи (не пиши бриши), троугао, лењир и шестар;
 • Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке. Ученик у школу не доноси плаву хемијску оловку већ само графитну оловку.
 • сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;
 • У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
 • У петак и у суботу ученици обавезно треба да дођу у школу пола сата пре почетка теста. Пре него пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит, ученици иду на разговор са одељенским старешином од којег ће добити ђачку књижицу и налепнице; Уколико је ђачка књижица код ученика, ученик је треба понети са собом.
 • Од личних ствари на испит се може унети само вода, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.
 • Приликом доласка на испит, ученици се морају придржавати свих прописаних мера које се тичу превенције ширенја COVID-19 вируса

 Опште напомене

 • Плаву хемијску оловку ће школа обезбедити за сваког ученика. Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању. Такозвана хемијска оловка пиши-бриши има мастило које је нестабилно при загревању, што се дешава приликом скенирања тестова за прегледање, па њихова употреба није дозвољена.
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде.
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит првих 45 минута након поетка теста, као и последњих 15 минута.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика. Пре самог изласка из школе, ученик се јавља одељењском старешини.

a1

a1a1

a1 

 


Најновије вести

Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ