Резултати наших ученика на такмичењима


Школска 2016/2017. година

 

  Име и презиме 
  Одељење 
  Такмичење 
  Ниво такмичења 
  Освојено место  
 Новосел Михајло 3-2  Математика  Општинско 2.
 Поповић Милош 3-1  Математика  Општинско 2.
 Макарић Андријана 3-2  Математика  Општинско 3.
 Баковић Ива 4-2  Математика  Општинско 1.
 Шалипур Анђела 4-2  Математика  Општинско 2.
 Поповић Петар 4-2  Математика  Општинско 2.
 Станковић Милица 4-2  Математика  Општинско 3.
 Васић Вељко 5-2  Математика  Општинско 1.
 Филиповић Милорад 5-1  Математика  Општинско 2.
 Рово Филип 5-2  Математика  Општинско 3.
 Лукић Андреј 5-2  Математика  Општинско 3.
 Челпер Стеван 6-2  Математика  Општинско 3.
 Лакићевић Благоје 8-2  Математика  Општинско 2.
 Радмановић Тара 5-2  Биологија  Општинско 2.
 Рово Филип 5-2  Биологија  Општинско 2.
 Васић Вељко 5-2  Биологија  Општинско 2.
 Ђан Емилија 5-1  Биологија  Општинско 3.
 Савић Милица 6-2  Биологија  Општинско 2.
 Филип Реџић 6-1  Биологија  Општинско 2.
 Новосел Милица 6-2  Биологија  Општинско 2.
 Димитрије Ивковић 7-1  Биологија  Општинско 3.
 Игленџа Сања 8-2  Биологија  Општинско 3.
 Качавенда Ива 8-2  Биологија  Општинско 3.
 Ћеја Ана Марија 8-2  Биологија  Општинско 3.
 Стефановић Ненад  5-2  Историја  Општинско 1.
 Лакићевић Алекса 5-2  Историја  Општинско 3.
 Савић Милица 6-2  Историја  Општинско 2.
 Лакићевић Благоје 8-2  Историја  Општинско 2.
 Милосављевић Наташа 7-1  Географија  Општинско 1.
 Ивезић Катарина 7-1  Географија  Општинско 2.
 Лакићевић Благоје 8-2  Географија  Општинско 1.
 Игленџа Сања 8-2  Географија  Општинско 2.
 Лукић Ана 1-1  Смотра
 рецитатора
 Општинска

Пласман на
зонску смотру

 Божанић Софија  1-1  Смотра
 рецитатора
 Општинска Пласман на
зонску смотру
 Николић Михајло  4-1  Смотра
 рецитатора
 Општинска Пласман на
зонску смотру
 Радојковић Вук 4-1  Смотра
 рецитатора
 Општинска Пласман на
зонску смотру
 Марковић Анђела  4-2  Смотра
 рецитатора
 Општинска Пласман на
зонску смотру
 Ивезић Катарина 7-1  Смотра
 рецитатора
 Општинска Пласман на
зонску смотру
 Милиновић Мирјана 8-2  Смотра
 рецитатора
 Општинска Пласман на
зонску смотру
 Васић Вељко  5-2  Српски језик  Општинско 1.
 Адамов Тијана  5-1  Српски језик  Општинско 3.
 Лукић Андреј  5-2  Шах  Окружно 3.
 Анђела Шалипур 4-2  Математика  Окружно 3.
 Милорад Филиповић 5-1  Математика  Окружно 1.
 Вељко Васић   5-2  Математика  Окружно 3.
 Катарина Ивезић 7-1  Географија  Окружно 2.
 Наташа Милосављевић 7-1  Географија  Окружно 3.
 Сања Игленџа 8-2  Географија  Окружно 2.
 Благоје Лакићевић 8-2  Географија  Окружно 3.
 Анђела Шалипур    4-2  Литерарни конкурс
 библиотеке
 „Вук Караџић“ Ковин
  2.
 Анђела Марковић  4-2  Литерарни конкурс
 библиотеке
 „Вук Караџић“ Ковин
  3.
 Вељко Васић 5-2  Литерарни конкурс
 библиотеке
 „Вук Караџић“ Ковин
  2.
 Иван Љубојевић 5-1  Литерарни конкурс
 библиотеке
 „Вук Караџић“ Ковин
  3.
 Софија Божанић 1-1  Смотра
 рецитатора
 Зонско Пласман на
покрајинску
смотру 
 Ана Лукић  1-1  Смотра
 рецитатора
 Зонско Пласман на
покрајинску
смотру 
 Вук Радојковић  4-1  Смотра
 рецитатора
 Зонско Пласман на
покрајинску
смотру 
 Анђела Марковић  4-2  Смотра
 рецитатора
 Зонско Пласман на
покрајинску
смотру
 Катарина Ивезић 7-1  Смотра
 рецитатора
 Зонско  Пласман на
покрајинску
смотру

 Вељко Васић

5-2  "Мислиша 2017"   1.
 Ива Баковић 4-2  "Мислиша 2017"   3.
 Вук Радојковић  4-1  Смотра рецитатора  Покрајинска  1. место /
пласман
на републичку
смотру рецитатора

 Филип Рово     

5-2  Биологија  Окружно 2.
 Милица Савић   6-2  Биологија  Окружно 3.
 Филип Реџић   6-1  Биологија  Окружно 3.
Ненад Стефановић 5-2  Историја  Окружно 3.
Милица Савић 6-2  Историја  Окружно 2.
 Вељко Васић 5-2 "Мислиша 2017"  Републички ниво 2.

 Тијана Адамов
 Иван Љубојевић
 Матеја Вулин
 Емилија Ђан
 Нађа Тасић
 Данило Гулан
 Филип Марковић
 Марко Јотић
 Милош Раниславић
 Наташа Папић
 Невена Јовановић

  „Промоција
хуманих
вредности“
 Републички ниво 3.
Тијана Адамов 5-1  Српски језик  Окружно 1.
Вењко Васић 5-2  Српски језик  Окружно 2.
         
         

 

 


 

Школска 2015/2016. година

Име и презиме Одељење Такмичење Ниво такмичења Освојено место

Тамара Марковић
Милица Миловановић
Ђорђе Илић
Ервин Варњу
Јелена Бугарски

8-1

                       

Такмичење
основних школа
АП Војводине у изради
и представљању
бизнис планова на задату тему
                                           2.
Анђела Шалипур 3-2 Математика Општинско 3.
Андреј Лукић 4-2 Математика Општинско 1.
ВеЉко Васић 4-2 Математика Општинско 2.
Милорад Филиповић   4-1 Математика Општинско 3.
Марко Тривић 4-2 Математика Општинско 3.
Филип Рово 4-2 Математика Општинско 3.
Стеван Челпер 5-2 Математика Општинско 1.
Ксенија Раниславић 5-1 Математика Општинско 3.
Милица Костић 8-1 Књижевна олимпијада општинско 2.
Тамара Марковић 8-1 Књижевна олимпијада општинско 2.
Филип Реџић 5-1 Историја Општинско 1.
Андреј Радмановић 6-1 Историја Оптинско 2.
Благоје Лакићевић 7-2 Географија Општинско 2.
Сања Игленџа 7-2 Географија Општинско 3.
Милица Костић 8-1 Географија Општинско 2.
Женска
кошаркашка екипа
Кошарка Општинско 1.
Мушка
кошаркашка екипа
Кошарка Општинско 3.
Анастасија Тасић 2-1 Смотра рецитатора
„Песниче народа мог“
Општинска смотра Пласман
на Зонску смотру
Вук Радојковић 3-2 Смотра рецитатора
„Песниче народа мог“
Општинска смотра Пласман
на Зонску смотру
Тара Радмановић 4-2 Смотра рецитатора
„Песниче народа мог“
Општинска смотра Пласман
на Зонску смотру
Катарина Ивезић 6-1 Смотра рецитатора
„Песниче народа мог“
Општинска смотра Пласман
на Зонску смотру
Сергеј Гулобовић 6-2 Смотра рецитатора
„Песниче народа мог“
Општинска смотра Пласман
на Зонску смотру
Мирјана Милиновић 7-2 Смотра рецитатора
„Песниче народа мог“
Општинска смотра Пласман
на Зонску смотру
Мартин Радивојев 8-1 Смотра рецитатора
„Песниче народа мог“
Општинска смотра Пласман
на Зонску смотру
Милорад Филиповић 4-1 Математика Окружно 1.
ВеЉко Васић 4-2 Математика Окружно 3.
Андреј Лукић 4-2 Математика Окружно 3.
Васић ВеЉко 4-2 Такмичење из математике
„Мислиша 2016“
3.
Филиповић Милорад 4-1 Такмичење из математике
„Мислиша 2016“
3.
Милица Костић 8-1 Књижевна олимпијада Окружно 2.
Тамара Марковић 8-1 Књижевна олимпијада Окружно 3.
Вук Радојковић 3-2 Зонска смотра
рецитатора „Песниче народа мог“
Окружна смотра Пласман на покрајинску смотру
Тара Радмановић 4-2 Зонска смотра
рецитатора „Песниче народа мог“
Окружна смотра Пласман на покрајинску смотру
Катарина Ивезић 6-1 Зонска смотра
рецитатора „Песниче народа мог“
Окружна смотра Пласман на покрајинску смотру
Мартин Радивојев 6-1 Зонска смотра рецитатора „Песниче народа мог“ Окружна смотра Пласман на покрајинску смотру
Милица Савић 5-2 Биологија Окружно 3.
Андрија Пешић 6-1 Биологија Окружно 3.
Ђорђе Илић 8-1 Биологија Окружно 3.
Ервин Варњу 8-1 Биологија Окружно 3.
Нађа Тасић 4-1 Конкурс за најбољу
дечију карикатуру „Мали Пјер“
Општинска смотра Пласман на окружну смотру
Данило Гулан 4-1  Конкурс за најбољу
дечију карикатуру „Мали Пјер“
Општинска смотра Пласман
на окружну смотру
Предраг Балаж 4-1  Конкурс за најбољу
дечију карикатуру „Мали Пјер“
Општинска смотра Пласман
на окружну смотру
Марко Јотић 4-1  Конкурс за најбољу
дечију карикатуру „Мали Пјер“
Општинска смотра Пласман
на окружну смотру
Тијана Адамов 4-1  Конкурс за најбољу
дечију карикатуру „Мали Пјер“
Општинска смотра Пласман
на окружну смотру
Тара Радмановић 4-2

Литерарни конкурс
поводом Дана библиотеке
"Вук Караџић" Ковин

Награда
Вељко Васић 4-2

Литерарни конкурс
поводом Дана библиотеке
"Вук Караџић" Ковин

Награда
Јована Секулић 3-2

Литерарни конкурс
поводом Дана библиотеке
"Вук Караџић" Ковин

Похвала
Алекса Лакићевић 4

Литерарни конкурс
поводом Дана библиотеке
"Вук Караџић" Ковин

Похвала
Немања Петровић 3-2

Литерарни конкурс
поводом Дана библиотеке
"Вук Караџић" Ковин

Похвала
Тамара Марковић 8-1

Литерарни конкурс
поводом Дана библиотеке
"Вук Караџић" Ковин

Награда

Адреса
Трг Жарка Зрењанина 9,
26220 Ковин
Телефон
013/741-052
013/741-300
Е-пошта
zmajkovin@gmail.com
Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ