Обука наставника за рад у Google учионици


Наставници наше школе вредно се припремају за нови почетак школске године. У договору са директором школе наставници Ивана Секељ Добрић и Венера Арсенов Бојовић извршиле су  припрему наставника за рад у Google учионици, која се одвијала у три  дводневна термина како би се испоштовала сва упутства за безбедан рад у установи. У раду су приказане могућности Google  учионице и начини како се учионица може применити у настави. Велика већина наставника примењује у својој настави иновативне методе, тако да је мотивација за рад била на завидном нивоу. Предавачи су приказали  рад у Google учионици, могућности постављања материјала у учионици и рада са тим материјалом, начине додељивања улога ученицима и како одређену учионицу доделити одређеном ученику. У раду је  био приказан  и поступак добијања школских налога, као и потпуне администрације, како наставничких тако и ученичких налога, израда појединачних учионица, постављање свих материјала унутар учионице, као и начини оцењивања и пружања повратних  информација  ученицима. У циљу што ефикаснијег и успешнијег рада обука ће се даље одвијати и са ђацима на часовима информатике и рачунарства.


Најновије вести

Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ