Обука наставника за рад у eсДневнику


Наставници наше школе вредно се припремају за нови почетак школске године и увођење електронског дневника који се службено зове есДневник, што је скраћеница од ”електронски систем дневник”. У договору са директором школе, координатори есДневника Зорица Видосављевић и Ивана Секељ Добрић уз  асистенцију наставнице Венере Арсенов Бојовић извршили су  припрему наставника за рад у електонском дневнику, која се одвијала у три  дана како би се испоштовао безбедан рад у установи. Извршена је презентација садржаја електронског дневника, односно апликације  есДневник. У раду су приказане могућности и начин на који функционише електронски дневник, односно како се евидентирају оцене, изостанци, уписивање часова и вођење школске документације. Једна од главних предности за наставнике јесте то што систем електронског дневника аутоматиком израђује све потребне извештаје и тако наставнике ослобађа беспотребног мануелног рада, смањује могућност грешке, ослобађа време наставницима за рад са ученицима и омогућава правовремене реакције. Родитељима је ситуација такође олакшана. Њима је преко интернета омогућен индивидуални увид у евиденције о ученику.  Закључак је да стратешким приступом управе школе и циљаним обукама подижемо ниво дигиталне писмености наставника, чиме пратимо и дугорочну одрживост процеса дигитализације образовања.

 

Венера Арсенов Бојовић


Најновије вести

Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ