INTERKULTURALNO OVRAZOVANJE


U organizaciji „The Network University“ iz Amsterdama i „The North South Centre“ Saveta Evrope, od 1. do 28. septembra održan je onlajn seminar „Globalno obrazovanje - interkulturalna dimenzija“ koji je obuhvatio oblasti globalnog obazovanja, interkulturalnog obrazovanja i vaspitanja i kometencija. Pokrovitelji kursa bila je Evropska komisija. Jedini učesnik iz Republie Srbije bio je nastavnik naše škole Dejan Kreculj, čija je prijava prihvaćena i koji je nakon uspešno savladanog seminara dobio sertifikat o učešću i osposobljensti za rad na ovakvim projektima.

Nastavnik o svojim utiscima i iskustvu kaže: „Seminar je bio veoma intenzivan i zahtevao je rad u više radionica, pisanje projekata i eseja sa kolegama iz raznih zemalja, na engleskom jeziku kao službenom. Ipak, blagodareći tome što sam rođen i živim u multikulturnoj Vojvodini u Srbiji, moje viđenje samo je osnažilo stavove da je globalno obrazovanje obrazovanje koje otvara oči i umove u realnom svetu i budi ih da se kreću ka ciljevima veće pravde, jednakosti i ljudskih prava za sve. Globalno obrazovanje se podrazumeva kao integralni deo razvoja obrazovanja, obrazovanja za ljudska prava, obrazovanje za održivost, obrazovanja za mir i sprečavanje sukoba - interkulturalnog obrazovanja kao globalne dimenzije obrazovanja za građansko društvo. To je naša tradicija, naša baština ali i stremljenje, ideja koju moramo kroz vaspitanje da prenesemo potomcima“

Sofija Tasić,
Novinarska sekcija

io


Најновије вести

Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ