Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja


Dinamični proces permanentnog stručnog usavršavanja prosvetnih radnika kovinske opštine nastavlja svoj kontinuitet. Nakon izvanrednog seminara o kreiranju obrazovnih planova u službi inkluzivne prakse, Društvo učitelja Kovina organizovalo je 16. i 17. oktobra u našoj školi dvodnevni akreditovani seminar za 29 nastavnika i saradnika u nastavi iz pet škola opštine. Tema je bila „Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja“. Već sam naziv govori nam da je reč o uvek aktuelnoj problematici za čije prevazilaženje nikad nije dosta kvalifikovane razmene iskustava. Autori i realizatori seminara bile su profesorke razredne nastave Mikica Milošević i Mirjana Banović, a podržavali su ga Društvo učitelja Kovina, Društvo učitelja opštine Pančevo i Udruženje vojvođanskih učitelja iz Novog Sada.

Bila je to pregršt zanimljivih i, nadasve, korisnih tema: počevši od oblika nasilja u svetu i kod nas, grupe tema koje obrađuju osnovne pojmove vezane za oblike nasilja u školama kao i upoznavanje sa primenom Posebnog protokola zaštite dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja do iznošenja svojih stavova prema uzrocima nasilja među vršnjacima: tolerisanju nasilja, poricanju, umanjivanju, racionalizaciji ... Upoznavanje sa mogućim intervencijama u situacijama nasilnog ponašanja bilo je osnov za izrađivanje modela za vođenje evidencije od strane redara, odeljenskog starešine i na nivou škole. Nakon teme o restituciji sledila je izrada akcionih planova škole i obezbeđivanje održivosti programa - mere prevencije. Seminaru namenjenom svim prosvetnim radnicima, od vaspitača, učitelja, nastavnika do stručnih saradnika i direktora škola, prisustvovali su pedagoški poslenici iz svih ciljnih grupa. Opšti je utisak da je u potpunosti opravdao očekivanja i bio dragocena kockica u mozaiku pedagoškog usavršavanja popunjavajući veliku prazninu u ovoj oblasti vaspitnog procesa sa kojom se svakodnevno susrećemo.

D.K.


Најновије вести

Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ