Специјални резерват природе Стари Бегеј - Царска Бара
Почетна Увод Одлике Флора и фауна Историја Заштита

Флора и фауна


Биљни свет Царске баре који плени својом лепотом, представљен је бројним аутохтоним врстама, од којих су неке ретке, поред оних које се редовно срећу на барским комплексима.

По својој вредности издвајају се од водених биљака водени гриз, водена папрат, бели локвањ и друге: у ливадској вегетацији присутни су врањемил, хајдучка трава, слез, пелен, ливадска жалфија и друге; а у мочварној вегетацији: заједнице тршћака, водољуб, барска перуника, јеженица, пачија трава, иђирот и друге.

Шумске површине заузимају значајне делове Резервата.

За богатством света флоре не заостаје ни фауна, где се уз доста среће могу пронаћи: дивља свиња, срна, лисица, зец, бизамски пацов, шишмиш, твор, јеж, текуница, кртица, ласица, хрчак, барска корњача, сиви гуштер, белоушка, зелена жаба и шарени даждевњак.

У водама Старог Бегеја и Царске баре живи чак 24 врсте риба из 16 фамилија.

У резербату живи 240 врста птица, због чега је ово добро проглашено за Рамсарско подручје, тј уписано у УНЕСКО-ву листу мочварних подручја од међународног значаја.
Неке од ретких птица које се овде могу видети су: орао белорепан, еја мочварица, ливадска еја, кобац, мишар, чапља кашикара и многе друге.

 Orao belorepan

KobacEja močvaricaMišar

 

Аутор: Перишић Предраг VIII-1
Ковин 2013.