Специјални резерват природе Стари Бегеј - Царска Бара
Почетна Увод Одлике Флора и фауна Историја Заштита

Одлике


Царска бара је систем водених екосистема са тракама трске и шевара, степа и врбака. Простор Царске баре карактерише густо изаткан ћилим река, канала, језера и бара.

Oвај простор карактеришу меандри Старог Бегеја који се сужавају и скраћују и баре — све више нагнуте у односу на дно речног корита.

Аутор: Перишић Предраг VIII-1
Ковин 2013.