MENI

Početna

Manifestacija Dan Dunava

Dan Dunava u našoj zemlji

Dunav – reka života

Sačuvajmo Dunav Ekološki kamp

Dan Dunava

Raznolikost biljnog i životinjskog sveta na planeti Zemlji označava se pojmom BIODIVERZITET. Živi svet, koji nas okružuje, je vrlo raznovrstan i identifikovano je nešto manje od dva miliona bioloških vrsta. Ljudska vrsta je samo jedna od njih, a ima veliki uticaj na sve druge vrste. Razvojem civilizacije i uticajem na životne faktore činimo da mnoge vrste nestaju, a kada jedna vrsta nestane iz ekosistema to može imati nesagledive posledice po okolni živi svet, pa i čoveka.

Upravo zbog toga čovek bi trebalo da usmeri pažnju na očuvanje biljnog i životinjskog sveta, obnavljanje narušenih ekosistema i prirodnih staništa, kao i očuvanje i oporavak ugroženih vrsta. Prirodna dobra trebalo bi racionalno koristiti i ponašati se tako da ne narušavamo ravnotežu biljnog i životinjskog sveta.

 

Ujedinjene nacije(UN) proglasile su 2010. godinu internacionalnom godinom biodiverziteta. Time UN upozoravaju svet na važnost očuvanja i smanjenje ugrožavanja biodiverziteta za sigurniju budućnost opstanka čoveka.

Sačuvajmo Zemlju da ostane zelena i zdrava, sa milionima divnih stvorenja!

Mislite na potrebe sadašnjih i budućih generacija!

Štuka

Babuška

Som

Dvoglavi pelikan

 

Roda

Labud


Autor:Aleksej Sokić
Kovin 2013.