Spomenik prirode Lazareva pećina
Početna Istorija pećine Geografski položaj Spomenik prirode O pećini Turizam Galerija

Ubraja se u grupu izvorskih speleoloških objekata, ima dva kanala koja je napravila reka, od kojih je jedan – kraći, aktivan, a drugi suv. Pećina je čuvena po lepoti i bogatstvu pećinskih ukrasa – stalaktita i stalagmita, krečnjačkih korita. Svi oni tvore predivne slike i prostore, pa tako postoji fontana želja u koju, prema legendi, ko baci novčić sreća u ljubavi mu je zagarantovana, zatim Lazareva kula koja je naziv, kao i pećina,dobila po srpskom knezu Lazaru koji se na Kosovu borio sa Turcima, a po predanju njegova vojska se u pećini i skrivala. Hodnicima koje ukrašavaju kitnjasti stubovi stalaktita i stalagmita stiže se do prave koncertne dvorane koja u zidovima pećine ima lože. Tu su stalni gosti slepi miševi i to 24 vrste od 27 koliko ih ima u Evropi. Mnogi su duboko u hodnicima da bi izbegli susret sa posetiocima. Na izlazu iz tih prostorija posetioci mogu da vide i dodirnu okamenjene kosti praistorijskih lavova i medveda koji su naseljavali ove prostore današnje Srbije.

U Zlotskoj pećini priroda je isklesala i stvorila mnogo zanimljivih delova, od stepenica do mosta preko ponornice. O svakoj odaji i ukrasu postoji neka priča, legenda. Pronađen je arheološki sloj koji datira iz bakarnog i kasno bronzanog doba, a pećina je bila naseljena i tokom gvozdenog doba. Pronađena grnčarija, oruđe i nakit svedoče o jednom nemirnom vremenu koje su pratile velike migracije stanovništva kojima je današnja Srbija, zbog svog geografskog položaja, uvek bila na putu.

U Lazarevoj pećini nalazi se i veoma značajan arheološki lokalitet. U njemu su otkrivena tri praistorijska kulturna horizonta, iz bakarnog, bronzanog i gvozdenog doba.

U Zlotskoj pećini priroda je isklesala i stvorila mnogo zanimljivih delova, od stepenica do mosta preko ponorice.

Bogаtа je pećinskim nаkitom; Stogovi, Fontаnа, Plаst, Bizon, Cаrskа ložа, Dirigent, Orkestаr, koje krаsi prelepe dvorаne zvučnih imenа: Prestonа, Dvorаnа blokovа, Koncertnа, Dvorаnа slepih miševа.

Najstarije naselje u pećini pripada početku bakarnog doba, salkuca-gumelnica kulturi. Keramički predmeti i koštane alatke izrađivani su sa puno mašte i smisla za njihove oblike i ornamentiku. Pored ostalih privrednih aktivnosti, prerada bakra bilo je jedno od osnovnih zanimanja. Šile, igle, dleta, kopče koje su obde livene smatraju se za najstarije bakarne nalaze u našoj zemlji.

U ranom bronzanom dobu, pre oko 4500 godina, pećina je služila kao lovačka stanica da bi ponovo, nešto kasnije u gvozdenom dobu, u VI veku pre nove ere, postala značajan metalurški centar. Predmeti izrađeni od bronze i gvožđa pokazuju izvanredno visok domet poznavanja metalurške tehnike i poseban estetki smisao za ukrašavanje livenih i iskovanih predmeta. Ovi predmeti eksportovani su u susedne oblasti i služili su kao dragocena dobra u razmeni dobara.

 

Autor:Fići Đorđe
Kovin 2013.