Spomenik prirode Lazareva pećina
Početna Istorija pećine Geografski položaj Spomenik prirode O pećini Turizam Galerija


na sajt gde će te saznati nešto o Spomeniku prirode - Lazarevoj pećini.

Osnovna škola ,,Jovan Jovanović Zmaj" Kovin

Nastavnici:Branka Spirković(Geografija), Ruža Ljuboja (Biologija) i Saša Petrović(Informatika i računarstvo).

Autor:Fići Đorđe
Kovin 2013.