Specijalni rezervat prirode Zasavica
Početna | Istorija | Biljni i životinjski svet | Turizam | O projektu |

Staništa: mrtvaja, poplavne topolove i vrbove šume, nizijske livade, pašnjaci, oranice, vočnjaci.
Biljke: u rezervatu je zabeleženo ukupno više od 800 vrsta biljaka od kojih su posebno značajne sledece: beli lokvanj, žuti lokvanj, močvarna kopriva.Gljive: više od 160 vrsta je nađeno u Rezervatu. Neke od njih su: rudnjača i sunčanica
Insekti: do sada je više od 300 vrsta nadeno u Rezervatu : jelenak,vilin konjic, crveni vilin konjic, žiličasti kupusar, panonska prelivalica

Ribe: u Zasavici živi 20 vrsta riba a neke od njih su: mrguda, crvenrepka, kesega i šaran, dok su karaš i som retke vrste.
Vodozemci: podunavski mrmoljak, šareni daždevnjak, grcka žaba.
Gmizavci: barska kornjača, ribarica, slepić
Ptice: ukupno 182 vrste su zabeležene u Rezervatu. Neke od posebnih vrsta su: mala bela čaplja, bela roda, belorepan, jastreb, kukavica, seoski detlić, mali detlić...

Sisari: oko 50 vrsta naseljava Rezervat i neke od njih su: zec, belogrudi jež, divlja mačka, obični tvor, vidra, dabar, divlja svinja.


Slike

Biljke

Žuti lokvanj

Beli lokvanj

Močvarna kopriva


Gljive:


Sunčanica

Rudnjača


Insekti:

Vilin konjic

Crveni vilin konjic

Jelenak

Panonska prelivalica

Žiličasti kupusar


Ribe:

Umbra (Umbra krameri) je slatkovodna riba..Mada je zastupljena u vodama širom Evrope, smatra se retkom i ugroženom vrstom.

* Latinski naziv: Umbra krameri
* Lokalni nazivi: mrguda, mrgudac
* Maks. dužina: do 11 cm.
* Maks. težina: do 27 g.
* Vreme mresta: od aprila - do maja


Gmizavci:

Barska kornjača

Ribarica

Slepić


Vodozemci:

Grčka žaba

Šareni daždevnjak

Podunavski mrmoljakPtice:

Kukumavka


Sisari:

Dabrovi
(Dovedeni iz Minhena 2004. godine u Zasavicu)

Dabar

Običan tvor

Belogrudi jež


Kovin 2013